ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ο.ΣΥ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΠΛΟ ΜΑΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΜΒΛΥΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Επιτροπή ελέγχου καθαρισμού χώρων υγιεινής

Σκοπός της επιτροπής είναι να ελέγχει-υπογράφει αν ο ανάδοχος τηρεί την σύμβαση (καθαρίζονται οι χώροι υγιεινής μας ) , όσοι χώροι καθαρίστηκαν πλημμελώς καταγράφονται από την επιτροπή και η ΟΣΥ δεν πληρώνει τον εργολάβο!

Η επιτροπή αυτή δεν αποτελείται από οδηγούς.

Το προεδρείο του συνδικάτου μας στάθηκε εμποδιο στην πρόταση μας για την σύσταση, Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) −όπως μας δίνει το δικαίωμα ο νόμος

1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από πενήντα (50) άτομα έχουν δικαίωμα να συνιστούν Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων  (Ε.Υ.Α.Ε.), αποτελούμενη από εκλεγμένους εκπροσώπους τους στην επιχείρηση.

2. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν από είκοσι (20) άτομα και πάνω οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να επιλέγουν εκπροσώπους, με ειδική αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6 και 7.

Αν υπήρχε η επιτροπή δεν θα υπήρχαν σε αυτό το βαθμό οι άθλιες και επικίνδυνες συνθήκες υγιεινής για τις οποίες, εκτός από εμάς, κανείς δεν κάνει τίποτα.

Δείτε: 


ΚΑΘΑΡΙΖΩ ΜΟΝΗ ΤΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ....ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ Β-Γ18 - 843 - 818 - 806 - 807 - 809 - 810 - 814 (ΕΔΩ) http://ergosy.blogspot.gr/2014/11/18-843-818-806-807-809-810-814.html

                                                       ή


ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ - ΨΥΚΤΗΣ ΤΗΣ ΟΣΥ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ! 036 - 402 (ΕΔΩ) http://ergosy.blogspot.gr/2015/03/036-402.html

Αρχειοθήκη ιστολογίου