ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ο.ΣΥ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΠΛΟ ΜΑΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΜΒΛΥΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ Νο 4 ΒΟΤΑΝΙΚΟΥTo ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ No 4, εκτός απο το Α/Μ του Βοτανικού εξυπηρετεί και το Α/Μ της Π.Ράλλη με κατεύθυνση Ομόνοια και Δυτικά Προάστια.


Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Νέες Δικαστικές Επιδόσεις. Για ποιόν χτυπάει η καμπάνα ;Νέες Δικαστικές Επιδόσεις...΄Ερχονται απολύσεις;;;;


Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

ΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ - Πως σώθηκε το τελευταίο λ/φ που πήρε φωτιά.

Η φωτιά ξεκίνησε στο πίσω αριστερό μέρος του λ/φ.

Ο οδηγός με ψυχραιμία έβγαλε τον κόσμο έξω και με έναν πυροσβεστήρα επιβράδυνε την καύση και την εξάπλωση της φωτιάς, έως ότου ήρθε η πυροσβεστική και το έσβησε.

Η καλή λειτουργία του πυροσβεστήρα αλλά κι ικανότητα του οδηγού έσωσαν το εργαλείο της δουλειάς μας από ολοκληρωτική καταστροφή.

Έρχεται και δικαιώνεται ακόμα μια φορά το μέλος μας ,ο συνάδελφος Βασ Κατρόπουλος, ο οποίος βγήκε σε διαθεσιμότητα από τον κ Οικονόμου, διότι εκτέλεσε την οδηγία του κοκ...όχημα χωρίς κατάλληλο πυροσβεστήρα ακινητοποιείται.


Νομος και "Πυροσβεστήρας"
Τι λέει ο Νόμος


Πυροσβεστήρας

1.- Με την υπ΄αριθμ. 32787/2597/13-12-1995 (ΦΕΚ Β΄1028) Απόφαση του
Υπουργού Συγκοινωνιών, επιβάλλεται ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων και τρίκυκλων
μοτοσικλετών με πυροσβεστήρες.
2.- Σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση, επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων
όλων των κατηγοριών, καθώς επίσης και στους ιδιοκτήτες των τρίτροχων μοτοσικλετών, η
υποχρέωση εφοδιασμού των οχημάτων τους με πυροσβεστήρες και καθορίζεται ο αριθμός
και ο τύπος των πυροσβεστήρων που πρέπει να φέρει κάθε όχημα ανάλογα με την
κατηγορία στην οποία ανήκει ως εξής :
α) Στα λεωφορεία πρέπει να υπάρχει ο προβλεπόμενος αριθμός πυροσβεστήρων, όπως καθορίζεται με την υπ’ αριθμ. 32787/2597/13- 12-1995 Απόφαση Υπουργού Συγκοινωνιών (Δύο (2) πυροσβεστήρες καθαρού βάρους έξι (6) χιλιόγραμμων έκαστος, ξηράς κόνεως ή άλλου εγκεκριμένου απο το Πυροσβσετικό Σώμα κατάλληλου κατασβεστικού υλικού, αναλόγου κατασβεστικής ικανότητας).Οι πυροσβεστήρες πρέπει να βρίσκονται σε κατάλληλη και επισημασμένη θέση κοντά στο χώρο του οδηγού, ώστε σε περίπτωση που χρειαστούν η επέμβαση να είναι άμεση.
β) Επιβατικά αυτοκίνητα :
Ένα (1) πυροσβεστήρα καθαρού βάρους τριών (3) χιλιόγραμμων ξηράς κόνεως ή άλλου
εγκεκριμένου από το Πυροσβεστικό Σώμα κατασβεστικού υλικού αναλόγου κατασβεστικής
ικανότητας.
Όλοι οι παραπάνω πυροσβεστήρες να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα Εθνικά ή
Ευρωπαϊκά πρότυπα.
3.- Ο έλεγχος των πυροσβεστήρων, που επιβάλλεται να φέρουν τα οχήματα σύμφωνα με
την παραπάνω Υπουργική Απόφαση, μπορεί να γίνεται είτε από τα όργανα της Τροχαίας ή
κατά την επιθεώρηση των οχημάτων στα ΚΤΕΟ.
4.- Κατά την αγορά ή αναγόμωση των πυροσβεστήρων, ο οδηγός του οχήματος πρέπει να:
α) Ζητάει, για μεν τους καινούργιους πυροσβεστήρες, δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον
προμηθευτή, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός άδειας λειτουργίας του εργοστασίου
κατασκευής και ότι πληροί τα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα.
β) Ζητάει, για δε τους παλαιούς πυροσβεστήρες που αναγομώνονται, δήλωση του Ν.
1599/1986 από το εργαστήριο αναγόμωσης, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός άδειας
λειτουργίας ή απαλλαγής (όταν η εγκατεστημένη ισχύς του ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού είναι μικρότερη από 10-15 ΗP) του εργαστηρίου.
5.- Οι πυροσβεστήρες πρέπει να φέρουν πινακίδες με τις αναγκαίες πληροφορίες για την
σωστή και ασφαλή χρήση τους όπου θα αναγράφεται:
Το είδος και η ποσότητα του κατασβεστικού υλικού
Για ποιές κατηγορίες πυρκαγιών είναι κατάλληλοι
Οδηγίες χρήσεως
Ημερομηνία απαιτούμενης αναγόμωσης
Κατασβεστική ικανότητα
6.- Ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς


ΓΕΝΙΚΑ

Οι πυρκαγιές των αυτοκινήτων γενικά χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες πυρκαγιές. Για το
λόγο αυτό, η πρώτη επέμβαση πρέπει να είναι γρήγορη και αποτελεσματική, τα δε μέσα
κατάσβεσης, ειδικά αυτά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την έναρξη της πυρκαγιάς, πολύ
αποτελεσματικά για να επιτευχθεί άμεσα η κατάσβεσή της.
Σε περίπτωση όμως που η επέμβαση δεν γίνει αμέσως, η πυρκαγιά λαμβάνει μεγάλες
διαστάσεις και δημιουργεί κινδύνους και για τους επιβαίνοντες και για κάθε άλλον που
λόγω ειδικότητας ή αλληλεγγύης θα τρέξει να βοηθήσει. Η αιτία είναι ότι υπάρχουν σε
αρκετή ποσότητα καύσιμη ύλη (βενζίνη - πετρέλαιο), λάδια και διάφορα άλλα εύφλεκτα
υγρά (υγρά φρένων). Επιπλέον δε, πυρκαγιά που λαμβάνει χώρα σε αυτοκίνητο όταν αυτό
κινείται, δεν γίνεται αμέσως αντιληπτή από τους επιβάτες, ενώ επιπρόσθετα λόγω του
ρεύματος αέρος που δημιουργείται κατά την κίνηση του οχήματος η πυρκαγιά έχει λάβει
μεγάλη έκταση. Επίσης στη γρήγορη μετάδοση της πυρκαγιάς, ανεξάρτητα από την αιτία
που την προκάλεσε, συντελεί και το χρώμα του αυτοκινήτου που καίγεται ταχύτατα και
ζωηρότητα.
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ,ότι η πυρκαγιά στο αυτοκίνητο θα πρέπει να
αντιμετωπισθεί σαν πυρκαγιά εύφλεκτων υλών.


Οι ενέργειες του οδηγού μόλις αντιληφθεί πυρκαγιά: 

1.- Να σταθμεύσει αμέσως χωρίς να δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους στην κυκλοφορία, δηλαδή να μετακινήσει το όχημα στο ασφαλέστερο δυνατό σημείο. - Να σβήσει τον κινητήρα. - Να διακόψει την ηλεκτροδότηση, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς. - Να δώσει οδηγίες και να βοηθήσει τους επιβάτες να εξέλθουν από το λεωφορείο, χρησιμοποιώντας στην ανάγκη και τις εξόδους κινδύνου και να τους οδηγήσει σε ασφαλές σημείο. 
2.- Να αποσυνδέσει αν είναι δυνατόν τους συσσωρευτές. Μια γρήγορη μέθοδος αποσύνδεσης των συσσωρευτών με λιγότερους κινδύνους είναι το κόψιμο των καλωδίων με ένα κόφτη.Σε ορισμένα λεωφορεία υπάρχει διακόπτης αποσύνδεσης δίπλα στους συσσωρευτές. Σε περίπτωση όμως όπου υπάρχουν έντονες αναθυμιάσεις υγρών καυσίμων, δεν πρέπει να επιχειρείται η αποσύνδεση του συσσωρευτού, για την αποφυγή δημιουργίας σπινθήρα που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
 3.– Να λάβει μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας στον τόπο του ατυχήματος .Να τοποθετήσει το τρίγωνο προειδοποίησης σε απόσταση από το λεωφορείο: τουλάχιστον 20 m εντός κατοικημένης περιοχής τουλάχιστον 50 m εκτός κατοικημένων περιοχών τουλάχιστον 100 m στον αυτοκινητόδρομο ή σε οδό ταχείας κυκλοφορίας. Αν το όχημα ακινητοποιήθηκε σε στροφή ή στην αναστροφή κλίσεως οδοστρώματος με μεγάλη κλίση (π.χ. ράχη) θα πρέπει να τοποθετηθεί το τρίγωνο πριν τη στροφή ή την αναστροφή κλίσης του οδοστρώματος, για να αποτραπούν οι κίνδυνοι. 

Μέτρα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε αυτοκίνητα :

1.- Για κάθε κατηγορία αυτοκινήτου, πρέπει να υπάρχει ο προβλεπόμενος αριθμός
πυροσβεστήρων, όπως καθορίζεται με την υπ' αριθμ. 32787/2597/13-12-1995 Απόφαση
Υπουργού Συγκοινωνιών.
Οι πυροσβεστήρες πρέπει να βρίσκονται σε κατάλληλη θέση και όχι στο χώρο των
αποσκευών (PORT - BAGAGE) του κάθε αυτοκινήτου αν είναι Ι.Χ.Ε., αλλά εντός του
θαλάμου επιβατών, ώστε σε περίπτωση που χρειαστούν η επέμβαση να είναι άμεση.
2.- Όταν ξεσπάσει πυρκαγιά σε αυτοκίνητο ο οδηγός , πρέπει να σταματήσει αμέσως αυτό
στην άκρη του δρόμου. Ο βαθμός ψυχραιμίας που θα επιδείξει εκείνη την στιγμή ο οδηγός
και η γνώση, από αυτόν και μόνο, των σημείων απελευθέρωσης του καλύμματος της
μηχανής (καπό) και του χώρου αποσκευών (PORT - BAGGAGE), αν είναι Ι.Χ.Ε. θα δώσουν
τη δυνατότητα επέμβασης σε οποιοδήποτε σημείο του αυτοκινήτου του χωρίς ζημιά.
3.- Κατά το άνοιγμα του Καλύμματος της μηχανής (καπό), ο οδηγός ή οποιοσδήποτε
επέμβει, πρέπει να λαμβάνει προφυλακτικά μέτρα, γιατί με το άνοιγμα του καπό υπάρχει
κίνδυνος με την είσοδο ατμοσφαιρικού αέρα στο χώρο να δημιουργηθεί μεγάλη φλόγα.
4.- Αμέσως μετά την πρώτη προσβολή της πυρκαγιάς ή αν είναι δυνατό ταυτόχρονα, να
αποσυνδέεται σε κάθε περίπτωση ο συσσωρευτής. Μια γρήγορη μέθοδος αποσύνδεσης του
συσσωρευτή με λιγότερους κινδύνους είναι το κόψιμο των καλωδίων με ένα κόφτη.
Σε περίπτωση όμως όπου υπάρχουν έντονες αναθυμιάσεις υγρών καυσίμων, δεν πρέπει να
επιχειρείται η αποσύνδεση του συσσωρευτού, για την αποφυγή δημιουργίας σπινθήρα που
μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
5.- Αν η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί μέσα στο χώρο οδηγού - επιβατών (μόνο στα Ι.Χ.Ε.) και
έχει λάβει διαστάσεις δεν πρέπει για κανένα λόγο να ανοίγονται οι πόρτες και τα παράθυρα,
αλλά :
α) Αν ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι παρόν, να ανοίγεται με προσοχή μια (1) μόνο
πόρτα τόσο, όσο χρειάζεται για να εισέλθει μόνο το ακροφύσιο του πυροσβεστήρα.
β) Αν ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι απών πρέπει να δημιουργείται, με οποιοδήποτε
μέσο, μια τρύπα σ' ένα τζάμι μίας πόρτας, με διάμετρο την διάμετρο του ακροφυσίου του
πυροσβεστήρα.
Ως πλέον κατάλληλη θέση κρίνεται εκείνη κοντά στην ασφάλεια της αντίστασης πόρτας ή
στο μικρό παράθυρο των μπροστινών θυρών που έχουν μερικά αυτοκίνητα.
6.- Αν η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί στο στόμιο πλήρωσης της δεξαμενής καυσίμου
(ρεζερβουάρ), προτιμότερη είναι η απομόνωση του σημείου με την τοποθέτηση υγρού
υφάσματος ή άλλου καλύμματος, παρά η χρήση πυροσβεστήρα.
7.- Σε περίπτωση κατά την οποία η δεξαμενή καυσίμου (ρεζερβουάρ) διατρέχει κίνδυνο να
προσβληθεί από τη φωτιά, πρέπει να προσέχουμε για τυχούσα επανάφλεξη που θα
δημιουργήσει μεγάλες φλόγες ή για πιθανή έκρηξη.
Τα προφυλακτικά μέτρα που πρέπει να παίρνονται για την ασφάλεια μας σε τέτοια
περίπτωση, είναι να ψύχεται η δεξαμενή με νερό ή αφρό από μια ασφαλή θέση.
8.- Όταν η πυρκαγιά έχει προσβάλλει άλλους χώρους του αυτοκινήτου, εκτός του κινητήρα,
για την καταπολέμηση της οποίας απαιτείται νερό, αυτό να χρησιμοποιείται με προσοχή για
να μην προκληθούν από την αλόγιστη χρήση του επιπλέον ζημιές στο όχημα.
9.- Σε περίπτωση όπου καίγονται τα ελαστικά του οχήματος, κατά το αρχικό στάδιο, πρέπει
πάντοτε ο ενεργών την κατάσβεση να στέκεται σε πλάγια θέση και όχι ακριβώς απέναντι
από τα ελαστικά, γιατί υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από την έντονη εκτόνωση του υπό
πίεση ευρισκόμενου αέρα. Η κατάσβεση επιτυγχάνεται καλύτερα με βολή ομίχλης ύδατος. Η
χρήση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως σ' αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι αποτελεσματική.
10.- Η καταπολέμηση των πυρκαγιών γύρω από το σημείο του κιβώτιου ταχυτήτων, γίνεται
από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου και από πλάγια θέση.


πηγή: clubtiguan.gr


Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

''ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ'' ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΣΥ Α.Ε.

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ, ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΜΑΣ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ, ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.

 <<Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης και τη δαπάνη, ύψους ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ #1.750.000,00€#, που αφορά τη Διακήρυξη Νο. 01/2015 διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης ετήσιας διάρκειας «Προγράμματος της ομαδικής ασφάλισης των εργαζομένων της ΟΣΥ Α.Ε.», καθώς και του δικαιώματος παράτασης της για τρεις (3) επιπλέον μήνες, δηλαδή επιπλέον δαπάνης τετρακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ #437.500,00€#, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Ο.ΣΥ Α.Ε. για τη χρήση 2015 που αφορά τη Διακήρυξη Νο. 01/2015 διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης ετήσιας διάρκειας «Προγράμματος της ομαδικής ασφάλισης των εργαζομένων της ΟΣΥ Α.Ε>>.


Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΟΙ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΗΣ

Όχι της ΟΣ.Υ,για εμάς δεν προβλέπεται στην σύμβαση!Για τους συναδέλφους στη ΣΤΑ.ΣΥ!


ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ...

Προχωράει ο διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων για τις τουαλέτες.

Ο αγώνας για το αυτονόητο σε όλα τα επίπεδα συνεχίζεται.


ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑΣΕΩΝ Λ/Φ ΓΡΑΜΜΗ 330

Μεταφορά των στάσεων «5η ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ» και «7η ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ», στο Δήμο Κρωπίαςλεωφορειακή γραμμή 330


Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜ/ΣΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ!

 Ματαίωση του  ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την εκμίσθωση των κυλικείων στους χώρους των Αμαξοστασίων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. και επαναπροκήρυξή του!!!


ΥΠΟΜΟΝΗ!

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΟΑΣΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΟΑΣΑ

Μεταφορά της στάσης με ΚΣ 270023 με την ονομασία «ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΟΥ» επί της οδού Αδριανού εντός των ορίων του Δήμου Κηφισιάς.

Μεταφορά της στάσης «ΣΧΟΛΕΙΑ» της λεωφ. γραμμής 024 στο Δήμο ΑθηναίωνΜεταφορά στάσης «ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ» στο Δήμο Νίκαιας- Α.Ι.Ρέντη

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ''ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ''

 ΤΟ ‘’ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ’’


Στο Διοικητικό Συμβούλιο που διενεργήθηκε στις 29/4/2015 έγινε η σύσταση του ''νέου προεδρείου''. Το ''νέο προεδρείο'' είναι κατά τα 5/7 ίδιο με το παλιό! 

(Έπειτα από μια ''πετυχημένη'' τριετία, με κατάργηση των Γενικών Συνελεύσεων, πραξικοπηματική διοίκηση, επαναλαμβανόμενες περικοπές μισθών, χρεωστικά, απολύσεις, εντατικοποίηση της εργασίας, κατάρρευση του λειτουργικού ταμείου, κλείσιμο του συνταξιοδοτικού, πρόστιμου του ΣΔΟΕ...κ.α., καλοί συνάδελφοι, επιβραβεύοντας, φρόντισαν να έχουμε ξανά τον ίδιο πρόεδρο (Σκούλο),τον ίδιο γραμματέα (Σιορίκη) και τον ίδιο ταμία (Χριστοφορίδη)!Έτσι, πλέον βαδίζουμε στα σίγουρα, γιατί όλοι ξέρουμε τι μας περιμένει).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Έγινε η πρόταση από τον πλειοψηφών σύμβουλο Λ.Σκούλο για αναλογικό αντιπροσωπευτικό προεδρείο. Δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι δεν μετέχουμε αιτιολογώντας.
Μετείχαμε για 13 μήνες στο προηγούμενο από τη θέση του Οργανωτικού Γραμματέα. Ο Παναγιώτης Σκοκέας παραιτήθηκε καταγγέλλοντας σειρά παρανομιών και αντικαταστατικών πρακτικών του προεδρείου, τις οποίες ποτέ δεν τόλμησαν να διαψεύσουν επίσημα - και πως, αφού ήταν όλες αληθινές. Πρακτικές που συνέχισαν κλιμακώνοντας και μετά την παραίτηση μας. 

(Παραίτηση που βεβαίως κοινοποιήθηκε στα αμαξοστάσια. Επίσης εκδώσαμε ανακοίνωση -Ιούλιος του 2013- όπου αναλύαμε ξανά, γιατί δεχθήκαμε να μετέχουμε και όλους τους λόγους που μας οδήγησαν σε αυτή. Πάλι δεν διέψευσε κανείς!!!)

''Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού'' λοιπόν, αφού και το σημερινό προεδρείο το απαρτίζουν σχεδόν τα ίδια πρόσωπα που ζητάν συμμετέχοντες με ρόλο διακοσμητικό για να μπορούν οι ίδιοι να προβάλουν το άλλοθι της συνδιοίκησης.


(Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΨΕΥΣΤΗΚΕ ΠΟΤΕ - ΤΟΥ Π.ΣΚΟΚΕΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΙΣ 29/05/2013)

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας του συνδικάτου μας (άρθρο 9) η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του προεδρείου γίνεται μυστικά. Με ψήφους 9-3 εκλέχτηκαν όλα τα μέλη που το απαρτίζουν. Οι τρεις αρνητικές ψήφοι ήταν οι δύο δικές μας και μία του Συνδέσμου Οδηγών, οι 9 των ΠΑΣΚΕΔΑΚΕ.
Οι ΔΑΣ-ΕΑΣ-ΜΕΤΑ και ΑΝ.ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σε πλήρη σύμπνοια, αποφάσισαν να απέχουν της ψηφοφορίας. Απείχαν από μια σημαντική,πλήρως δημοκρατική και καταστατική διαδικασία και μάλιστα χωρίς να μπουν καν στον κόπο να αιτιολογήσουν.

(Εμείς απλώς θυμίζουμε ότι η Δημοκρατία είναι το συμμετοχικό πολίτευμα, των αιτιολογημένων θέσεων,που σαν μέσο πειθούς χρησιμοποιεί το διάλογο με επιχειρήματα).

Έτσι, αντί το αποτέλεσμα να είναι το οριακό 9-8, είναι το άνετο 9-3!!! Αυτό επιτρέπει στις ΠΑΣΚΕΔΑΚΕ να το επιδεικνύουν στα δικαστήρια που διώκουν οδηγούς - ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ -δηλώνοντας ότι έχουν μια άνετη και αδιαφιλονίκητη πλειοψηφία - απολαμβάνουν δηλαδή την εμπιστοσύνη των πολλών απέναντι σε μια ισχνή μειοψηφία!

Ωραίο δώρο αλήθεια! πάνω από όλα χρήσιμο, ενδεικτικό του τι πρόκειται να ακολουθήσει και ακόμα δεν αρχίσαμε. 

(Με το τέλος του Δ.Σ παραιτήθηκε ο εκλεγμένος με την ΕΑΣ Σ.Μανίκας. Αξίζει να αναφερθεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα σκέψης του συγκεκριμένου ανθρώπου κι ας εξάγει ο καθένας τα συμπεράσματα του. Ενώ λοιπόν ο ίδιος δεν εξήγησε γιατί απέχει της ψηφοφορίας, λαμβάνοντας αυθαίρετα το λόγο διέκοψε την διαδικασία για να ρωτήσει τους μετέχοντες, αν η καταψήφιση είναι στο ‘’πρόσωπο’’ (μόλις είχαν καταμετρηθεί οι αρνητικές ψήφοι στο Λ.Σκούλο!!!) ή στο ‘’θεσμό’’ (του προέδρου!),λες και η ψηφοφορία δεν αφορούσε ξεκάθαρα, επιλογή προσώπων, αλλά κατάργηση θεσμών!!)

Εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι το πραγματικό και όχι πλασματικό και βέβαια φανερώνει ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ποιοι πραγματικά δρουν και εκφράζουν την γνώμη τους αληθινά και με παρρησία.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΣΥ –ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΠΥΛΗ


Αρχειοθήκη ιστολογίου