ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ο.ΣΥ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΠΛΟ ΜΑΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΜΒΛΥΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

ΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ - Πως σώθηκε το τελευταίο λ/φ που πήρε φωτιά.

Η φωτιά ξεκίνησε στο πίσω αριστερό μέρος του λ/φ.

Ο οδηγός με ψυχραιμία έβγαλε τον κόσμο έξω και με έναν πυροσβεστήρα επιβράδυνε την καύση και την εξάπλωση της φωτιάς, έως ότου ήρθε η πυροσβεστική και το έσβησε.

Η καλή λειτουργία του πυροσβεστήρα αλλά κι ικανότητα του οδηγού έσωσαν το εργαλείο της δουλειάς μας από ολοκληρωτική καταστροφή.

Έρχεται και δικαιώνεται ακόμα μια φορά το μέλος μας ,ο συνάδελφος Βασ Κατρόπουλος, ο οποίος βγήκε σε διαθεσιμότητα από τον κ Οικονόμου, διότι εκτέλεσε την οδηγία του κοκ...όχημα χωρίς κατάλληλο πυροσβεστήρα ακινητοποιείται.


Νομος και "Πυροσβεστήρας"
Τι λέει ο Νόμος


Πυροσβεστήρας

1.- Με την υπ΄αριθμ. 32787/2597/13-12-1995 (ΦΕΚ Β΄1028) Απόφαση του
Υπουργού Συγκοινωνιών, επιβάλλεται ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων και τρίκυκλων
μοτοσικλετών με πυροσβεστήρες.
2.- Σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση, επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων
όλων των κατηγοριών, καθώς επίσης και στους ιδιοκτήτες των τρίτροχων μοτοσικλετών, η
υποχρέωση εφοδιασμού των οχημάτων τους με πυροσβεστήρες και καθορίζεται ο αριθμός
και ο τύπος των πυροσβεστήρων που πρέπει να φέρει κάθε όχημα ανάλογα με την
κατηγορία στην οποία ανήκει ως εξής :
α) Στα λεωφορεία πρέπει να υπάρχει ο προβλεπόμενος αριθμός πυροσβεστήρων, όπως καθορίζεται με την υπ’ αριθμ. 32787/2597/13- 12-1995 Απόφαση Υπουργού Συγκοινωνιών (Δύο (2) πυροσβεστήρες καθαρού βάρους έξι (6) χιλιόγραμμων έκαστος, ξηράς κόνεως ή άλλου εγκεκριμένου απο το Πυροσβσετικό Σώμα κατάλληλου κατασβεστικού υλικού, αναλόγου κατασβεστικής ικανότητας).Οι πυροσβεστήρες πρέπει να βρίσκονται σε κατάλληλη και επισημασμένη θέση κοντά στο χώρο του οδηγού, ώστε σε περίπτωση που χρειαστούν η επέμβαση να είναι άμεση.
β) Επιβατικά αυτοκίνητα :
Ένα (1) πυροσβεστήρα καθαρού βάρους τριών (3) χιλιόγραμμων ξηράς κόνεως ή άλλου
εγκεκριμένου από το Πυροσβεστικό Σώμα κατασβεστικού υλικού αναλόγου κατασβεστικής
ικανότητας.
Όλοι οι παραπάνω πυροσβεστήρες να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα Εθνικά ή
Ευρωπαϊκά πρότυπα.
3.- Ο έλεγχος των πυροσβεστήρων, που επιβάλλεται να φέρουν τα οχήματα σύμφωνα με
την παραπάνω Υπουργική Απόφαση, μπορεί να γίνεται είτε από τα όργανα της Τροχαίας ή
κατά την επιθεώρηση των οχημάτων στα ΚΤΕΟ.
4.- Κατά την αγορά ή αναγόμωση των πυροσβεστήρων, ο οδηγός του οχήματος πρέπει να:
α) Ζητάει, για μεν τους καινούργιους πυροσβεστήρες, δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον
προμηθευτή, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός άδειας λειτουργίας του εργοστασίου
κατασκευής και ότι πληροί τα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα.
β) Ζητάει, για δε τους παλαιούς πυροσβεστήρες που αναγομώνονται, δήλωση του Ν.
1599/1986 από το εργαστήριο αναγόμωσης, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός άδειας
λειτουργίας ή απαλλαγής (όταν η εγκατεστημένη ισχύς του ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού είναι μικρότερη από 10-15 ΗP) του εργαστηρίου.
5.- Οι πυροσβεστήρες πρέπει να φέρουν πινακίδες με τις αναγκαίες πληροφορίες για την
σωστή και ασφαλή χρήση τους όπου θα αναγράφεται:
Το είδος και η ποσότητα του κατασβεστικού υλικού
Για ποιές κατηγορίες πυρκαγιών είναι κατάλληλοι
Οδηγίες χρήσεως
Ημερομηνία απαιτούμενης αναγόμωσης
Κατασβεστική ικανότητα
6.- Ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς


ΓΕΝΙΚΑ

Οι πυρκαγιές των αυτοκινήτων γενικά χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες πυρκαγιές. Για το
λόγο αυτό, η πρώτη επέμβαση πρέπει να είναι γρήγορη και αποτελεσματική, τα δε μέσα
κατάσβεσης, ειδικά αυτά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την έναρξη της πυρκαγιάς, πολύ
αποτελεσματικά για να επιτευχθεί άμεσα η κατάσβεσή της.
Σε περίπτωση όμως που η επέμβαση δεν γίνει αμέσως, η πυρκαγιά λαμβάνει μεγάλες
διαστάσεις και δημιουργεί κινδύνους και για τους επιβαίνοντες και για κάθε άλλον που
λόγω ειδικότητας ή αλληλεγγύης θα τρέξει να βοηθήσει. Η αιτία είναι ότι υπάρχουν σε
αρκετή ποσότητα καύσιμη ύλη (βενζίνη - πετρέλαιο), λάδια και διάφορα άλλα εύφλεκτα
υγρά (υγρά φρένων). Επιπλέον δε, πυρκαγιά που λαμβάνει χώρα σε αυτοκίνητο όταν αυτό
κινείται, δεν γίνεται αμέσως αντιληπτή από τους επιβάτες, ενώ επιπρόσθετα λόγω του
ρεύματος αέρος που δημιουργείται κατά την κίνηση του οχήματος η πυρκαγιά έχει λάβει
μεγάλη έκταση. Επίσης στη γρήγορη μετάδοση της πυρκαγιάς, ανεξάρτητα από την αιτία
που την προκάλεσε, συντελεί και το χρώμα του αυτοκινήτου που καίγεται ταχύτατα και
ζωηρότητα.
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ,ότι η πυρκαγιά στο αυτοκίνητο θα πρέπει να
αντιμετωπισθεί σαν πυρκαγιά εύφλεκτων υλών.


Οι ενέργειες του οδηγού μόλις αντιληφθεί πυρκαγιά: 

1.- Να σταθμεύσει αμέσως χωρίς να δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους στην κυκλοφορία, δηλαδή να μετακινήσει το όχημα στο ασφαλέστερο δυνατό σημείο. - Να σβήσει τον κινητήρα. - Να διακόψει την ηλεκτροδότηση, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς. - Να δώσει οδηγίες και να βοηθήσει τους επιβάτες να εξέλθουν από το λεωφορείο, χρησιμοποιώντας στην ανάγκη και τις εξόδους κινδύνου και να τους οδηγήσει σε ασφαλές σημείο. 
2.- Να αποσυνδέσει αν είναι δυνατόν τους συσσωρευτές. Μια γρήγορη μέθοδος αποσύνδεσης των συσσωρευτών με λιγότερους κινδύνους είναι το κόψιμο των καλωδίων με ένα κόφτη.Σε ορισμένα λεωφορεία υπάρχει διακόπτης αποσύνδεσης δίπλα στους συσσωρευτές. Σε περίπτωση όμως όπου υπάρχουν έντονες αναθυμιάσεις υγρών καυσίμων, δεν πρέπει να επιχειρείται η αποσύνδεση του συσσωρευτού, για την αποφυγή δημιουργίας σπινθήρα που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
 3.– Να λάβει μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας στον τόπο του ατυχήματος .Να τοποθετήσει το τρίγωνο προειδοποίησης σε απόσταση από το λεωφορείο: τουλάχιστον 20 m εντός κατοικημένης περιοχής τουλάχιστον 50 m εκτός κατοικημένων περιοχών τουλάχιστον 100 m στον αυτοκινητόδρομο ή σε οδό ταχείας κυκλοφορίας. Αν το όχημα ακινητοποιήθηκε σε στροφή ή στην αναστροφή κλίσεως οδοστρώματος με μεγάλη κλίση (π.χ. ράχη) θα πρέπει να τοποθετηθεί το τρίγωνο πριν τη στροφή ή την αναστροφή κλίσης του οδοστρώματος, για να αποτραπούν οι κίνδυνοι. 

Μέτρα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε αυτοκίνητα :

1.- Για κάθε κατηγορία αυτοκινήτου, πρέπει να υπάρχει ο προβλεπόμενος αριθμός
πυροσβεστήρων, όπως καθορίζεται με την υπ' αριθμ. 32787/2597/13-12-1995 Απόφαση
Υπουργού Συγκοινωνιών.
Οι πυροσβεστήρες πρέπει να βρίσκονται σε κατάλληλη θέση και όχι στο χώρο των
αποσκευών (PORT - BAGAGE) του κάθε αυτοκινήτου αν είναι Ι.Χ.Ε., αλλά εντός του
θαλάμου επιβατών, ώστε σε περίπτωση που χρειαστούν η επέμβαση να είναι άμεση.
2.- Όταν ξεσπάσει πυρκαγιά σε αυτοκίνητο ο οδηγός , πρέπει να σταματήσει αμέσως αυτό
στην άκρη του δρόμου. Ο βαθμός ψυχραιμίας που θα επιδείξει εκείνη την στιγμή ο οδηγός
και η γνώση, από αυτόν και μόνο, των σημείων απελευθέρωσης του καλύμματος της
μηχανής (καπό) και του χώρου αποσκευών (PORT - BAGGAGE), αν είναι Ι.Χ.Ε. θα δώσουν
τη δυνατότητα επέμβασης σε οποιοδήποτε σημείο του αυτοκινήτου του χωρίς ζημιά.
3.- Κατά το άνοιγμα του Καλύμματος της μηχανής (καπό), ο οδηγός ή οποιοσδήποτε
επέμβει, πρέπει να λαμβάνει προφυλακτικά μέτρα, γιατί με το άνοιγμα του καπό υπάρχει
κίνδυνος με την είσοδο ατμοσφαιρικού αέρα στο χώρο να δημιουργηθεί μεγάλη φλόγα.
4.- Αμέσως μετά την πρώτη προσβολή της πυρκαγιάς ή αν είναι δυνατό ταυτόχρονα, να
αποσυνδέεται σε κάθε περίπτωση ο συσσωρευτής. Μια γρήγορη μέθοδος αποσύνδεσης του
συσσωρευτή με λιγότερους κινδύνους είναι το κόψιμο των καλωδίων με ένα κόφτη.
Σε περίπτωση όμως όπου υπάρχουν έντονες αναθυμιάσεις υγρών καυσίμων, δεν πρέπει να
επιχειρείται η αποσύνδεση του συσσωρευτού, για την αποφυγή δημιουργίας σπινθήρα που
μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
5.- Αν η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί μέσα στο χώρο οδηγού - επιβατών (μόνο στα Ι.Χ.Ε.) και
έχει λάβει διαστάσεις δεν πρέπει για κανένα λόγο να ανοίγονται οι πόρτες και τα παράθυρα,
αλλά :
α) Αν ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι παρόν, να ανοίγεται με προσοχή μια (1) μόνο
πόρτα τόσο, όσο χρειάζεται για να εισέλθει μόνο το ακροφύσιο του πυροσβεστήρα.
β) Αν ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι απών πρέπει να δημιουργείται, με οποιοδήποτε
μέσο, μια τρύπα σ' ένα τζάμι μίας πόρτας, με διάμετρο την διάμετρο του ακροφυσίου του
πυροσβεστήρα.
Ως πλέον κατάλληλη θέση κρίνεται εκείνη κοντά στην ασφάλεια της αντίστασης πόρτας ή
στο μικρό παράθυρο των μπροστινών θυρών που έχουν μερικά αυτοκίνητα.
6.- Αν η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί στο στόμιο πλήρωσης της δεξαμενής καυσίμου
(ρεζερβουάρ), προτιμότερη είναι η απομόνωση του σημείου με την τοποθέτηση υγρού
υφάσματος ή άλλου καλύμματος, παρά η χρήση πυροσβεστήρα.
7.- Σε περίπτωση κατά την οποία η δεξαμενή καυσίμου (ρεζερβουάρ) διατρέχει κίνδυνο να
προσβληθεί από τη φωτιά, πρέπει να προσέχουμε για τυχούσα επανάφλεξη που θα
δημιουργήσει μεγάλες φλόγες ή για πιθανή έκρηξη.
Τα προφυλακτικά μέτρα που πρέπει να παίρνονται για την ασφάλεια μας σε τέτοια
περίπτωση, είναι να ψύχεται η δεξαμενή με νερό ή αφρό από μια ασφαλή θέση.
8.- Όταν η πυρκαγιά έχει προσβάλλει άλλους χώρους του αυτοκινήτου, εκτός του κινητήρα,
για την καταπολέμηση της οποίας απαιτείται νερό, αυτό να χρησιμοποιείται με προσοχή για
να μην προκληθούν από την αλόγιστη χρήση του επιπλέον ζημιές στο όχημα.
9.- Σε περίπτωση όπου καίγονται τα ελαστικά του οχήματος, κατά το αρχικό στάδιο, πρέπει
πάντοτε ο ενεργών την κατάσβεση να στέκεται σε πλάγια θέση και όχι ακριβώς απέναντι
από τα ελαστικά, γιατί υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από την έντονη εκτόνωση του υπό
πίεση ευρισκόμενου αέρα. Η κατάσβεση επιτυγχάνεται καλύτερα με βολή ομίχλης ύδατος. Η
χρήση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως σ' αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι αποτελεσματική.
10.- Η καταπολέμηση των πυρκαγιών γύρω από το σημείο του κιβώτιου ταχυτήτων, γίνεται
από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου και από πλάγια θέση.


πηγή: clubtiguan.gr


Αρχειοθήκη ιστολογίου