ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ο.ΣΥ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΠΛΟ ΜΑΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΜΒΛΥΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ - ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015

Στη σημερινή εποχή είναι επιτακτική η ανάγκη για εκσυγχρονισμό και βελτίωση των συνθηκών εργασίας μας. Μετά από τον ανελέητο καταιγισμό των οικονομικών μέτρων που έχουμε δεχθεί τα τελευταία χρόνια και τον καταποντισμό του κοινωνικού και εργασιακού μας βίου, θεωρούμε ότι οι προτάσεις τις οποίες καταθέτουμε με γνώμονα το συμφέρον λαμβάνοντας υπ' όψιν τι συμβαίνει και σε άλλους εργασιακούς είναι απόλυτα λογικές και εφαρμόσιμες.


Σύναψη αληθινής σύμβασης εργασίας που θα αναγνωρί­ζει τις ιδιαιτερότητες της κάθε ειδικότητας, θεσμικές απο­λαβές τουλάχιστον ίδιες με τους συναδέλφους στη ΣΤΑ.ΣΥ.
 Καμπίνα οδηγού.
 Εκλογή Επιτροπής Υγιεινής Ασφάλειας —όπως δίνει το δικαίωμα ο νόμος.

Εντατικότερος καθαρισμός των χημικών τουαλετών και καντινών.

Τοποθέτηση καντινών και τουαλετών σε όλες της αφετη­ρίες και τέρματα.
Άμεση επιδιόρθωση καθισμάτων οδήγησης.
Το γάλα ξανά στα ψυγεία.
Οδηγίες αντιμετώπισης φαινομένων βίας και εκτάκτων αναγκών εντός ή εκτός του λεωφορείου
Πλήρη νομική κάλυψη στον οδηγό από την εταιρία, για οποιοδήποτε συμβάν στη βάρδια του.
Ιατροφαρμακευτική-Οδοντιατρική Περίθαλψη.
Συμβολή της εταιρίας για τη δημιουργία ειδικού προγράμ­ματος παροχών για εμάς και τις οικογένειές μας.
Αναθεώρηση του πειθαρχικού. Καταβολή παραβόλου.
Αξιοκρατική και ρεαλιστική αξιολόγηση βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία. Αυτοί που αξιολογούν το προσωπι­κό, να αξιολογούνται από το προσωπικό.
Προσφυγή στη δικαιοσύνη για ακύρωση των πειθαρχικών ποινών και αξιολογήσεων μας, διότι γίνονται παράτυπα.
Προσφυγή στη δικαιοσύνη για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών.
Προσφυγή στη δικαιοσύνη για τη μη ορθή εφαρμογή της υπερβάλλουσας διαφοράς (επιστροφή Ν4024).
Άδειες - Αύξηση Καλοκαιρινής άδειας από 15 σε 20 μέρες χωρισμένη σε τρεις περιόδους. Δυνατότητα διαχωρισμού Χειμερινής άδειας σε δύο μέρη για όσους το επιθυμούν.
Εορτές Πάσχα - Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς - 3 έξω 1 μέσα. Αλλαγή βαρδιών και σε συνεννόηση μεταξύ μας. Αυτά εφαρμόζονται με επιτυχία στα τρόλεϊ και βγάζουν εκτός τα εργαλεία χειραγώγησής μας (Γραφεία Κίνησης), ενώ πετυχαίνουμε δικαιοσύνη και ισονομία, γι’ αυτό δεν έγιναν ποτέ σε μας!
Εκλογή Εργασιακών Συμβουλίων και Συμβουλίων Αμαξο­στασίων —όπως δίνει το δικαίωμα ο νόμος.
Παράδοση Παραλαβή Λ/Φ στο ίδιο σημείο και ενσωμάτω­ση χρόνου στο ωράριο της εργασίας. Αλλιώς οι βάρδιες να γίνουν 'διακοπές'.
Ειδικό κύκλωμα με γραμμές, όπου θα εργάζονται οι γυναί­κες μητέρες - οδηγοί και οι συνάδελφοι που είναι κοντά στη συνταξιοδότηση.
Καταβολή του 20%του εφάπαξ υποχρεωτικά και όχι στην ευχέρεια της εταιρίας.
Κατάργηση Κατσαρής βάρδιας.
Μέριμνα για τους εργαζόμενους που σχολάνε ή αναλαμ­βάνουν εργασία μεταξύ των ωρών 23:30 - 05:30. Ενίσχυση υπηρεσιακών δρομολογίων ή καταβολή οδοιπορικών.
Επαναπροσδιορισμός χρόνων διαδρομής.
Ειδική μέριμνα σε προβλήματα γραμμών όσον αφορά ελλείψεις σε τροχαίο υλικό, επικινδυνότητα δρομολογίων κ.λπ.
Επαναλειτουργία γραμμής 400.
Πληροφοριακοί πίνακες στα Γραφεία Κίνησης, που θα ενημερώνονται σε καθημερινή βάση με ευθύνη του γρα­φείου, για τις τροποποιήσεις στις γραμμές λόγω λαϊκών αγορών, έργων οδοποιίας, εορτών κ.λπ.
Δημιουργία σύντομου χάρτη οδηγιών επιβατών σε αυτο­κόλλητη μορφή.
Θεσμικό πλαίσιο για τους ελεγκτές (υποχρεώσεις - δικαι­ώματα).
Άνοιγμα των υπηρεσιακών τηλεφώνων για επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων.
Πρόσκληση σε διαγωνισμό για νομικό σύμβουλο.
Δημιουργία αποδυτηρίων και γυμναστηρίων στα αμ/σια.
Δημιουργία Super Market ή προμηθευτικού συνεταιρι­σμού στα αμ/σια για προϊόντα βασικής διατροφής εκτός ψυγείου, διψήφιος αριθμός έκπτωσης σε υπεραγορές και πολυκαταστήματα με την επίδειξη της υπηρεσιακής μας ταυτότητας.
Πρόσκληση σε διαγωνισμό στις ασφαλιστικές εταιρίες για να αναλάβουν τα συμβόλαια των αυτοκινήτων & μοτοσυκλετών μας
Ίδρυση Γραφείου Τύπου στο συνδικάτο και ορισμός εκπροσώπου.
Εκλογή αντιπροσώπου μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ο. ΣΥ. —όπως δίνει το δικαίωμα ο νόμος.


Σίγουρα τα προβλήματά δεν είναι μόνο αυτά. Σίγουρα υπάρχουν ένα σωρό ακόμα πράγματα, τα οποία μπο­ρούμε και πρέπει, να προσπαθήσουμε να πετύχουμε. Ας είναι όμως το ξεκίνημα για μια νέα σχέση μεταξύ εργα­ζομένων και εταιρείας.Ας είναι πάνω απ' όλα το ξεκίνημα για μια νέα σχέση μεταξύ μας!!!


Αρχειοθήκη ιστολογίου