ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ο.ΣΥ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΠΛΟ ΜΑΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΜΒΛΥΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΟΡΘΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ν.4024

Αθήνα 09/02/2014


Προς

Πρόεδρο - Λ.Σκούλο
Α’ Αντιπρόεδρο - Γ.Κιούση
Β’ Αντιπρόεδρο - Φ.Νικολακόπουλο
Γενικό Γραμματέα - Κ.Σιορίκη
Οργανωτικό Γραμματέα - Π.Κατσιάδα
Ταμία - Μ.Χριστοφορίδη
Έφορο - Η.Λίβα

Κοινοποίηση
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Αποζημίωση λόγω μη ορθού υπολογισμού των συνολικών αποδοχών.

Σας καλώ να με ενημερώσετε άμεσα εγγράφως για το αποτέλεσμα, στο θέμα που αφορά την δικαστική διεκδίκηση, της οικονομικής αποζημίωσης, για τον μη ορθό υπολογισμό των συνολικών αποδοχών, με την πλήρη ένταξη μας στο ενιαίο μισθολόγιο την 01/01/2013.

Ο λάθος υπολογισμός του συνόλου των αποδοχών, αφού σε αυτόν δεν εντάχθηκαν αργίες αλλά και το παράδοσης παραλαβής, επιφέρει μικρότερη επιστροφή χρημάτων βάση του 25% - Διαφορά νόμου 4024,όπως αναγράφεται στις εξοφλητικές αποδείξεις της μισθοδοσίας μας.

Σας θυμίζω ότι είχατε υποκλέψει ανακοίνωση μας, που δεν είχαμε κοινοποιήσει, με αυτό το θέμα και την είχατε δημοσιεύσει – γεγονός που σας καταγγείλαμε εγγράφως χωρίς ποτέ να απαντήσετε – κατηγορώντας μας ως λαϊκιστές λασπολόγους και αντιγραφείς (!) καθησυχάζοντας άπαντες ότι εργάζεστε για την μισθολογική μας αποκατάσταση. Σεβόμενοι το θεσμό δεν προχωρήσαμε σε μονομερείς ενέργειες.

Ενημερώστε με άμεσα για το αποτέλεσμα της διεκδίκησης το οποίο αναφέρατε σε Διοικητικό Συμβούλιο ότι θα γνωρίζετε αυτό το μήνα. Αν δεν το πράξετε άμεσα θα προχωρήσουμε σε ενέργειες εμείς, όπως κάναμε πάλι με το ίδιο επίδομα, όταν μετά την κατάργηση των συμβάσεων, που επέφερε κατάργηση των επιδομάτων, διεκδικήσαμε και καταφέραμε να το πληρωνόμαστε βάση Γενικού Κανονισμού Προσωπικού.

                                                            Παναγιώτης Σκοκέας
                            ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΣΥ – ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΠΥΛΗ

Αρχειοθήκη ιστολογίου