ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ο.ΣΥ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΠΛΟ ΜΑΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΜΒΛΥΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

(Πολλές φορές συγκρίνουμε τι συμβαίνει στα άλλα σωματεία των συγκοινωνιών.Συγκρίνουμε χωρίς απαραίτητα να υϊοθετούμε.Η Σύγκριση μεταξύ ομοίων, είναι  ένας ασφαλής τρόπος εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων για όλους)

Εδώ βλέπουμε την ΕΚΘΕΣΗ της ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΤΩΝ που αφορά στο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ του Σωματείου.Εχεις δει ποτέ κάτι ανάλογο από το δικό μας Συνδικάτο;


Εδώ βλέπουμε την ΕΚΘΕΣΗ της ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΤΩΝ που αφορά στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ του Σωματείου.(Το αντίστοιχο Κ.Ε.Α) Έχεις δει ποτέ κάτι παρόμοιο από το δικό μας Συνδικάτο;


Εδώ βλέπουμε ότι οι εκθέσεις είναι αναρτημένες στα κεντρικά συνεργεία,δίπλα από τον πίνακα ανακοινώσεων, επάνω από το ρολόϊ ωροσήμανσης τον Τεχνιτών στο αμ/σιο του Πειραιά.Έχεις δει κάτι παρόμοιο οπουδήποτε από το δικό μας Συνδικάτο; 

Το αντίθετο, όχι μόνο δεν σου δείχνουν τίποτα,αλλά και το αντίστοιχο ταμείο που ιδρύσαμε ως ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ και εισφέρουμε κάθε μήνα τόσο εμείς όσο και ο εργοδότης μας,θέλουν να  το διαλύσουν  για να καλύψουν τον κρατήρα που άνοιξε στο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ η κακοδιαχείριση τους.

ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ? ΓΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΔΕΙΧΝΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ !

Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και ποια τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές της σύμφωνα με το Καταστατικό λειτουργίας του Συνδικάτου μας...

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 23

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Συνδικάτου ασκείται από πενταμελή (5/μελή) ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ εκλογή της οποίας γίνεται από τη Γ.Σ. για ίση περίοδο θητείας με εκείνη του Δ.Σ., ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. και με τον ίδιο τρόπο και εκλογικό σύστημα.

Η ελεγκτική επιτροπή, ασκεί τις αρμοδιότητές της συλλογικά, μπορεί όμως να εξουσιοδοτεί ένα μέλος της για ενέργεια ειδικού ελέγχου ή για την επιχείρηση ορισμένων διαχειριστικών πράξεων. Συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη αυτής.

Η Ε.Ε. έχει δικαίωμα οποτεδήποτε να λαμβάνει γνώση των βιβλίων και των δικαιολογητικών εισπράξεων και πληρωμών του Συνδικάτου.

Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του Δ.Σ. την οποία υποβάλλει υπό έλεγχο στην Γεν. Συνέλευση.

(ΦΏΤΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΊΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΑΜ/ΣΙΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ)


Για την ιστορία να σημειώσουμε ότι εκλεγμένους στην ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Συνδικάτου μας έχουν οι  ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΔΑΣ και ΕΑΣ. 

Να ξαναρωτήσουμε αν κατάλαβες;...Αρχειοθήκη ιστολογίου